Škola kytary online

Level 0

Co je to kytara

05:57  

Co je to kytara

folk, pop, rock

Level 0

Jak se na kytaru hraje

06:23  

Jak se na kytaru hraje

folk, pop, rock

Level 0

Výběr kytary

15:09  

Výběr kytary

folk, pop, rock

Level 0

Příslušenství

08:02  

Příslušenství

folk, pop, rock

Level 0

Elektrika vs. akustika

04:16  

Elektrika vs. akustika

folk, pop, rock

Level 1

Akordy - Úvod

02:32  

Akordy - Úvod

folk, pop, rock

Level 0

Výška tónu

07:10  

Výška tónu

folk, pop, rock

Level 0

Základní tóny na hmatníku 1

09:27  

Základní tóny na hmatníku 1

folk, pop, rock

Level 0

Základní tóny na hmatníku 2

06:26  

Základní tóny na hmatníku 2

folk, pop, rock

Level 0

Ostatní tóny na hmatníku 1

08:26  

Ostatní tóny na hmatníku 1

folk, pop, rock

Level 0

Ostatní tóny na hmatníku 2

05:10  

Ostatní tóny na hmatníku 2

folk, pop, rock

Level 1

Durové Akordy 1

06:08  

Durové Akordy 1

folk, pop, rock

Level 1

Durové Akordy 2

09:51  

Durové Akordy 2

folk, pop, rock

Level 1

Durové Akordy 3

05:35  

Durové Akordy 3

folk, pop, rock

Level 1

Mollové akordy 1

05:12  

Mollové akordy 1

folk, pop, rock

Level 1

Mollové akordy 2

08:05  

Mollové akordy 2

folk, pop, rock

Level 1

Akord dur vs. moll

03:32  

Akord dur vs. moll

folk, pop, rock

Level 1

Power Chords 1

05:02  

Power Chords 1

pop, rock

Level 1

Power Chords 2

05:40  

Power Chords 2

pop, rock

Level 1

Akordy teorie 1

08:28  

Akordy teorie 1

folk, pop, rock

Level 1

Doprovody - Úvod

02:59  

Doprovody - Úvod

folk, pop, rock

Level 0

Osminový doprovod 1

05:55  

Osminový doprovod 1

folk, pop, rock

Level 1

Osminový doprovod 2

03:44  

Osminový doprovod 2

folk, pop, rock

Level 1

Osminový doprovod 3

03:15  

Osminový doprovod 3

folk, pop, rock

Level 1

Osminový doprovod 4

02:35  

Osminový doprovod 4

folk, pop, rock

Level 1

Šestnáctinový doprovod 1

11:21  

Šestnáctinový doprovod 1

folk, pop, rock

Level 1

Šestnáctinový doprovod 2

10:14  

Šestnáctinový doprovod 2

folk, pop, rock

Level 1

Šestnáctinový doprovod 3

07:48  

Šestnáctinový doprovod 3

folk, pop, rock

Level 1

Šestnáctinový doprovod 4

07:24  

Šestnáctinový doprovod 4

folk, pop, rock

Level 1

Tlumení pravou rukou

06:46  

Tlumení pravou rukou

folk, pop, rock

Level 1

Technika - Úvod

02:03  

Technika - Úvod

folk, pop, rock

Level 1

Hra trsátkem 1

05:42  

Hra trsátkem 1

folk, pop, rock

Level 1

Hra trsátkem 2

05:09  

Hra trsátkem 2

folk, pop, rock

Level 1

Levá ruka 1

07:54  

Levá ruka 1

folk, pop, rock

Level 1

Levá ruka 2

08:25  

Levá ruka 2

folk, pop, rock

Level 1

Cvičení na jedné struně 1

06:49  

Cvičení na jedné struně 1

folk, pop, rock

Level 1

Cvičení na jedné struně 2

05:29  

Cvičení na jedné struně 2

folk, pop, rock

Level 1

Cvičení na jedné struně 3

04:53  

Cvičení na jedné struně 3

folk, pop, rock

Level 1

Cvičení na jedné struně 4

06:18  

Cvičení na jedné struně 4

folk, pop, rock

Level 1

Cvičení na jedné struně 5

04:49  

Cvičení na jedné struně 5

folk, pop, rock

Level 1

Stupnice Úvod

03:39  

Stupnice Úvod

folk, pop, rock

Level 1

Mollová pentatonika 1

05:53  

Mollová pentatonika 1

folk, pop, rock

Level 1

Mollová pentatonika 2

06:29  

Mollová pentatonika 2

folk, pop, rock

Level 1

Mollová pentatonika 3

08:37  

Mollová pentatonika 3

folk, pop, rock

Level 1

Durová stupnice 1

04:38  

Durová stupnice 1

folk, pop, rock

Level 1

Durová stupnice 2

06:55  

Durová stupnice 2

folk, pop, rock

Level 1

Durová stupnice 3

12:52  

Durová stupnice 3

folk, pop, rock

Level 1

Mollová stupnice 1

05:01  

Mollová stupnice 1

folk, pop, rock

Level 1

Mollová stupnice 2

09:42  

Mollová stupnice 2

folk, pop, rock

Level 1

Durová stupnice - teorie 1

05:21  

Durová stupnice - teorie 1

folk, pop, rock

Level 1

Rytmus - Úvod

05:03  

Rytmus - Úvod

folk, pop, rock

Level 1

Čtyřčtvrťový takt

04:26  

Čtyřčtvrťový takt

folk, pop, rock

Level 1

Rytmické dělení 1

05:27  

Rytmické dělení 1

folk, pop, rock

Level 1

Noty celé a půlové

05:25  

Noty celé a půlové

folk, pop, rock

Level 1

Noty půlové a čtvrťové

09:10  

Noty půlové a čtvrťové

folk, pop, rock

Level 0

Noty čtvrťové a osmiové

07:05  

Noty čtvrťové a osmiové

folk, pop, rock

Level 1

Noty osminové a šestnáctinové

08:05  

Noty osminové a šestnáctinové

folk, pop, rock

Level 1

Rytmus - Shrnutí 1

03:59  

Rytmus - Shrnutí 1

folk, pop, rock

Level 1

Rytmické dělení 2

05:51  

Rytmické dělení 2

folk, pop, rock

Level 1

Trioly

05:24  

Trioly

folk, pop, rock

Level 1

Mollová pentatonika - lick 1

07:24  

Mollová pentatonika - lick 1

pop, rock

Level 1

Mollová pentatonika - lick 2

03:51  

Mollová pentatonika - lick 2

pop, rock

Level 2

Terciové postupy

05:17  

Terciové postupy

pop, rock

Level 2

Postupy v sextách

04:28  

Postupy v sextách

pop, rock

Level 0

Ladění kytary 1

10:08  

Ladění kytary 1

folk, pop, rock

Level 0

Ladění kytary 2

04:21  

Ladění kytary 2

folk, pop, rock

Level 0

Ladění kytary 3

03:16  

Ladění kytary 3

folk, pop, rock

Level 0

O muzice

05:23  

O muzice

folk, pop, rock

Level 0

Držení trsátka

06:24  

Držení trsátka

folk, pop, rock

Level 0

Postavení levé ruky

09:00  

Postavení levé ruky

folk, pop, rock

Level 0

První písnička - Akordy

06:22  

První písnička - Akordy

folk, pop, rock

Level 0

První písnička - Rytmus

05:23  

První písnička - Rytmus

folk, pop, rock

Level 0

Tabulatury

08:16  

Tabulatury

folk, pop, rock

Level 0

Jak cvičit

06:56  

Jak cvičit

folk, pop, rock

Level 1

Septakordy 1 (7)

07:20  

Septakordy 1 (7)

folk, pop, rock

Level 1

Septakordy 2 (mi7)

06:34  

Septakordy 2 (mi7)

folk, pop, rock

Level 1

Septakordy 3 (maj7)

08:30  

Septakordy 3 (maj7)

folk, pop, rock

Level 1

Septakordy 4 (mi maj7)

05:36  

Septakordy 4 (mi maj7)

folk, pop

Level 1

Akordy teorie 2

06:59  

Akordy teorie 2

folk, pop

Level 1

Zmenšený kvintakord

04:26  

Zmenšený kvintakord

folk, pop

Level 1

Septakordy 5 (mi7/5b)

06:34  

Septakordy 5 (mi7/5b)

folk, pop

Level 1

Septakordy 6 (dim)

06:23  

Septakordy 6 (dim)

folk, pop

Level 1

Osminový doprovod ve 3/4 taktu

02:54  

Osminový doprovod ve 3/4 taktu

folk, pop, rock

Level 1

Osminový doprovod ve 3/4 taktu 2

04:41  

Osminový doprovod ve 3/4 taktu 2

folk, pop, rock

Level 1

Šestnáctinový doprovod ve 3/4 taktu

04:56  

Šestnáctinový doprovod ve 3/4 taktu

folk, pop, rock

Level 1

Hra prsty 1

07:12  

Hra prsty 1

folk, pop

Level 1

Hra prsty 2

07:03  

Hra prsty 2

folk, pop

Level 1

Hra prsty 3 - vybrnkávání

11:15  

Hra prsty 3 - vybrnkávání

folk, pop

Level 2

Melodické doprovody 1

10:14  

Melodické doprovody 1

folk, pop, rock

Level 2

Melodické doprovody 2

05:27  

Melodické doprovody 2

folk, pop, rock

Level 2

Melodické doprovody 3

09:29  

Melodické doprovody 3

folk, pop, rock

Level 2

Reggae 1

05:30  

Reggae 1

pop

Level 2

Reggae 2

07:11  

Reggae 2

pop

Level 2

Intervaly 1

10:17  

Intervaly 1

folk, pop, rock

Level 1

Shuffle

03:41  

Shuffle

folk, pop, rock

Level 1

Tříčtvrťový takt

04:24  

Tříčtvrťový takt

folk, pop, rock

Level 2

Zlepšujeme Rytmus 1

04:50  

Zlepšujeme Rytmus 1

folk, pop, rock

Level 2

Zlepšujeme Rytmus 2

03:32  

Zlepšujeme Rytmus 2

folk, pop, rock

Level 2

Zlepšujeme rytmus 3

03:29  

Zlepšujeme rytmus 3

folk, pop, rock

Level 2

Zlepšujeme rytmus 4

04:42  

Zlepšujeme rytmus 4

folk, pop, rock

Level 2

Polyrytmy 1

06:59  

Polyrytmy 1

folk, pop, rock

Level 2

Polyrytmy 2

03:50  

Polyrytmy 2

folk, pop, rock

Level 2

Polyrytmy 3

05:05  

Polyrytmy 3

folk, pop, rock

Level 2

Polyrytmy 4

04:38  

Polyrytmy 4

folk, pop, rock

Level 2

Intervaly 2

10:35  

Intervaly 2

folk, pop, rock

Level 2

Akordy typu 6

05:23  

Akordy typu 6

folk, pop

Level 2

Akordy typu mi6

04:06  

Akordy typu mi6

folk, pop

Level 2

Akordy jinak 1

08:05  

Akordy jinak 1

folk, pop, rock

Level 2

Akordy jinak 2

06:35  

Akordy jinak 2

folk, pop, rock

Level 2

Akordy typu 9

05:09  

Akordy typu 9

folk, pop

Level 2

Akordy typu mi9

04:46  

Akordy typu mi9

folk, pop

Level 2

Akordy typu sus2

05:05  

Akordy typu sus2

folk, pop

Level 2

Akordy typu sus4

05:47  

Akordy typu sus4

folk, pop

Level 2

Akordy typu add9

06:15  

Akordy typu add9

folk, pop

Level 2

Akordy typu add11

05:12  

Akordy typu add11

folk, pop

Level 2

Akordy typu add13

03:45  

Akordy typu add13

folk, pop

Level 2

Akordy typu mi add11

03:15  

Akordy typu mi add11

folk, pop

Level 1

Cvičení na jedné struně 6

05:41  

Cvičení na jedné struně 6

folk, pop, rock

Level 1

Cvičení na jedné struně 7

03:49  

Cvičení na jedné struně 7

folk, pop, rock

Level 1

Cvičení na jedné struně 8

04:02  

Cvičení na jedné struně 8

folk, pop, rock

Level 1

Přechody mezi strunami 1

10:20  

Přechody mezi strunami 1

folk, pop, rock

Level 1

Přechody mezi strunami 2

07:53  

Přechody mezi strunami 2

folk, pop, rock

Level 1

Přechody mezi strunami 3

06:36  

Přechody mezi strunami 3

folk, pop, rock

Level 1

Slide

07:01  

Slide

folk, pop, rock

Level 1

Bending

08:06  

Bending

pop, rock

Level 1

Legato 1

09:00  

Legato 1

folk, pop, rock

Level 1

Legato 2

06:36  

Legato 2

folk, pop, rock

Level 1

Legato 3

04:59  

Legato 3

folk, pop, rock

Level 1

Legato 4

05:37  

Legato 4

folk, pop, rock

Level 1

Legato 5

04:41  

Legato 5

folk, pop, rock

Level 1

Legato 6

04:41  

Legato 6

folk, pop, rock

Level 1

Legato 7

06:35  

Legato 7

folk, pop, rock

Level 1

Legato 8

04:44  

Legato 8

folk, pop, rock

Level 1

Legato 9

04:13  

Legato 9

folk, pop, rock

Level 1

Dur vs. Moll stupnice - teorie 1

05:56  

Dur vs. Moll stupnice - teorie 1

folk, pop, rock

Level 1

Mollová pentatonika - blue tón 1

05:31  

Mollová pentatonika - blue tón 1

pop, rock

Level 1

Mollová pentatonika - blue tón 2

03:39  

Mollová pentatonika - blue tón 2

pop, rock

Level 1

Mollová pentatonika blue tón 3

05:34  

Mollová pentatonika blue tón 3

pop, rock

Level 1

Durová pentatonika 1

08:19  

Durová pentatonika 1

folk, pop, rock

Level 1

Durová pentatonika 2

07:15  

Durová pentatonika 2

folk, pop, rock

Level 1

Církevní stupnice - teorie 1

08:36  

Církevní stupnice - teorie 1

folk, pop, rock

Level 1

Dórská stupnice 1

07:14  

Dórská stupnice 1

folk, pop, rock

Level 1

Dórská stupnice 2

08:57  

Dórská stupnice 2

folk, pop, rock

Level 1

Frygická stupnice 1

05:44  

Frygická stupnice 1

folk, pop, rock

Level 1

Frygická stupnice 2

08:48  

Frygická stupnice 2

folk, pop, rock

Level 1

Lydická stupnice

05:37  

Lydická stupnice

folk, pop, rock

Level 1

Mixolydická stupnice

05:08  

Mixolydická stupnice

folk, pop, rock

Level 1

Lokrická stupnice

06:08  

Lokrická stupnice

folk, pop, rock