singer

Tomáš Botló

Birth: 29.06.1990, Bratislava, SlovakiaTomáš Botló
Buď správcem tohoto profilu


Narodil sa 29. 6. 1990 v Bratislave. V súčasnosti žije s rodinou v obci Hubice na západnom Slovensku, kde prežil i svoje detstvo. Rodisko jeho rodičov sa stalo pre Tomáša po hudobnej stránke vážnym zlomom v jeho živote.

Keď mal 7 rokov, požičal si od sestry 3- oktávový „keyboardík“. Klávesy vtedy vnímal ako hračku. Raz mu na nej však jeden známy zahral jednoduchú pieseň a on ju hneď bez problémov a chýb zopakoval. Odvtedy dokáže zahrať na klavíri podľa sluchu bez toho, aby poznal noty. O rok nato ho rodičia prihlásili na ZUŠ v Zlatých Klasoch, kde navštevoval hru na keyboarde u p. PaedDr. Imricha Bartaloša. Kým sa ostatní žiaci ZUŠ pomaly oboznamovali s jednotlivými stupnicami a akordami, on už dokázal improvizovať na klavíri džez. Chcel sa hudobne uberať touto cestou, ale svoju ambíciu s džezovou hudbou však nemohol naplniť, pretože na SR nebola škola so zameraním na džez a študovať v zahraničí si nemohol dovoliť. A tak sa začal pripravovať na štátne konzervatórium v Bratislave – odbor hra na klavíri.

Tomáš sa v 16. rokoch stal otcom. Narodila sa mu dcéra Milena. Táto nečakaná, ale milá skutočnosť bola pre všetkých veľkým prekvapením, no prijala ju celá rodina s pochopením a s láskou. Vďaka silnej podpore svojej a manželkinej rodiny mohol pokračovať v štúdiu. V 16. rokoch nastúpil na štátne konzervatórium, kde hru na klavíri študoval u p. prof. Hajossy.

Popri štúdiu si Tomáš privyrábal hudbou. Spieval s klavírnym a gitarovým sprievodom pri rôznych príležitostiach pre rodinu, známych a najmä pre priateľov v kluboch.

Dnes Tomáš spieva, hrá na klavíri, amatérsky i na gitare, tvorí a improvizuje hudbu. Doma si zriadil nahravacie štúdio, a tak sa prejavil aj ako skvelý zvukový technik. Tomáš mieša rómsku hudbu s modernými žánrami, ako sú napr. džez, funk, hip-hop, latino, flamengo, pop. Spolupracoval s viacerými slovenskými i zahraničnými rapermi a umelcami. Jeho hudobným vzorom je George Benson. Tomáš je všestranný multikultúrny a multižánrový hudobník, ktorý vie, čo chce a s hudbou má celoživotné ambície. Predovšetkým je však človekom, ktorý nadovšetko miluje život, ľudí a najmä svoju rodinu.

Added: 25.05.2015, martin