singer

Sisa Sklovská

Birth: 13.10.1965, Žilina, SlovakiaSisa Sklovská
Buď správcem tohoto profilu


​Sisa Sklovska, popredná česko-slovenská spevácka diva s jedinečným vokálnym prejavom a unikátnymi dispozíciami, danými schopnosťou striedať rôzne polohy hlasových registrov, čo jej umožňuje excelentnú interpretáciu mnohých hudobných žánrov, pochádza zo Žiliny. Po štúdiu na Gymnáziu a neskôr na žilinskom konzervatóriu pokračuje štúdiom operného spevu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a po ukončení vysokej školy, pôsobí ako sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Počas päťročného angažmánu vytvára celý rad mezzosopránových rolí (hlavnú rolu Dulcinne v opere Don Quichotte Julesa Masseneta, cisárovnú Ottavianu v Monteverdiho opere Korunovácia Poppey – L´incornazzione di poppea a i.).
Profesionálna umelecká príprava Sisy Sklovskej zahŕňa okrem spevu tiež štúdium herectva, drámy a klasického, výrazového a ďalších druhov tanca. Táto umelecká všestrannosť, vysoká profesionalita, ale aj atraktívny vzhľad a ľudská aj umelecká vyzretosť, ju predurčujú na stvárňovanie ťažkých rolí, kde sa môže umelecky naplno vykryštalizovať a posunúť hranice priemeru, stereotypu aj umelého (mŕtveho) „akademizmu“, ku ktorým inklinuje nemálo naštudovaní nielen v klasickej ale i modernej tvorbe.
Počas svojej doterajšej kariéry spolupracovala a spolupracuje s mnohými významnými orchestrami na Slovensku, v Čechách aj zahraničí (Symfonický orchester Slovenskej filharmónie, Symfonický orchester Opery SND, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ústredná hudba Armády Českej republiky, European Janacek Symphonic Orchestra, Orchester Paláce Žofín Praha, Symfonický orchester Karlovy Vary, Capistrano Valley Symphony, California USA, Pasadena POPs Orchestra, California USA a i.) a vynikajúcim spôsobom propagovala a propaguje kultúru oboch krajín a aj štáty samotné. Taktiež vystupovala a vystupuje na mnohých hudobných festivaloch (napr. Hudobný festival Josefa Suka Hudobné Hradčany, Jazz Festival Karlove Vary a i.). Počas doterajšej kariéry účinkovala tiež v USA, Argentíne, Egypte, Vietname, vo Veľkej Británii, Nórsku, Belgicku, Dánsku, Rakúsku, Švédsku, Číne a mnohých ďalších krajinách. Rovnako, ako všetky velké ženy 20. storočia je Sisa Sklovska po Marylin Monroe či Gréte Garbo „maskotom“ armády SR a už niekoľkokrát bola spevom potešiť vojakov priamo v poli Kosova či Baghrame v Afghanistáne.

Added: 11.02.2014, Marek