singer

Marcel Palonder

Birth: 03.02.1964, Humenné, SlovakiaMarcel Palonder
Buď správcem tohoto profilu


S vlastnými skladbami vystupoval už ako 10-ročný. Vyštudoval klavír, kompozíciu a dirigovanie na konzervatóriu v Bratislave. V roku 1987 založil hudobnú skupinu Mandragora, s ktorou úspešne koncertoval po celom Česko-Slovensku. Na jar roku 1989 emigroval do Francúzska, kde sa usadil v Nice a spieval vážnu hudbu. To bolo podnetom, že začal študovat operný spev v Monaku. Po revolúcii 1991 sa vrátil na Slovensko a v roku 1992 založil hudobnú skupinu Accident's Happen. V roku 1996 zastupoval Slovensko na hudobnej súťaži Veľká cena Eurovízie s piesňou Kým nás máš, hudba Juraj Burian, text Jozef Urban. V roku 2005 spolupracoval so skupinou Deep’n Space. Od roku 2008 sa aktívne venuje projektu TangoUltimo, komponovaniu scénickej a filmovej hudby,sólovým vystúpeniam a štúdiovej práci. V júli 2013 skomponoval hudbu a vystúpil spolu s ďalšími umelcami ( Adriana Kučerová, Cantus Choir, Lúčnica) v projekte Proglas, ktorý bol oslavou 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Slovensko.

Added: 10.05.2014, Marek