singer | Musician

Jozef CillerBirth: 1952, SlovakiaJozef Ciller

Buď správcem tohoto profilu


Zakladajúci člen kapely, ktorému je blízky folklór, folk aj roková muzika. V mladosti hrával v súbore Dunaj. Keďže pochádza z Komárna, je to typický predstaviteľ uhorskej cirkulárovej hry na husle. Jediný študoval so svojim očarujúcim tenorom aj spev.
2014-05-10, Marek