Musilka

Brno, Musilova 2aklub

KULTURNÍ STŘEDISKO OMEGA je zřízeno Zastupitelstvem Městské části Brno-sever pro kulturní, vzdělávací a společenské akce. Sídlí v Brně-Husovicích na ulici Musilova 2a. Cílem dramatického plánu KS Omega je nabídka kvalitního kulturního vyžití co nejširšímu okruhu občanů, a to nejen obyvatelům městské části Brno-sever, ale i celého Brna.

Kulturní středisko Omega je známé především díky Lidovému domu Musilka v Husovicích, který je celoročně místem konání řady kulturních a společenských akcí. Mezi další podstatné činnosti střediska patří zejména organizování a zabezpečování nejrůznějších kurzů a akcí pro veřejnost. Mezi nejúspěšnější kurzy patří především kurzy pohybové, které nabízejí aktivní vyžití napříč věkovými kategoriemi.

Kulturní středisko spravuje celkem 5 objektů na MČ Brno-sever, kde nabízí pronájmy sálu, učeben, kanceláří a tělocvičen. Jedná se o dva objekty v Černých Polích, a to Kulturní dům Černá Pole na nám. SNP 33, známý pod názvem Kinokavárna, a objekt dnešní dětské kavárny na ulici Volejníkova 2 v Schreberových zahrádkách. Další tři objekty se nacházejí v Husovicích. Jedná se o objekt Unimo buňek na ulici Musilova 2a, o objekt Lidového domu Musilka na ulici Musilova 2 a o objekt na ulici Dačického 5.


Added: 23.06.2014,