Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh

Ostrava, náměstí SNP 1, Ostrava-Jihklub

DK Akord tady již od roku 1959, tj. více než 50 let, a každoročně chrlí nepřeberné množství kulturních, vzdělávacích, zábavných pořadů i mimořádných projektů.

Za svou historii prošel dům kultury úspěšnými i náročnými obdobími spojenými především s různými vlastníky i s vyvíjející se celospolečenskou ekonomickou situací. Jsem pyšná na to, že si v posledních letech našel své nezastupitelné místo významné kulturní instituce naší metropole. To by se nepodařilo bez stabilního vlastníka, jímž je od roku 2005 se 100% majetkovou účastí statutární město Ostrava. Děkujeme.

V různých dobách se dům kultury v Ostravě-Zábřehu také různě nazýval. Dům kultury NHKG (pro nepamětníky: Nové huti Klementa Gottwalda), poté Dům kultury NH Ostrava-Jih, nyní oficiálně Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh. A my bychom si přáli, aby to pro Vás, naše příznivce, byl prostě a jednoduše Váš Akord. Místo kulturních a společenských zážitků, místo přátelských setkání, místo přinášející zábavu, vzdělání i odpočinek a relaxaci. To vše u nás můžete prožít.
Akord totiž disponuje 3 sály, 7 salonky, 4 učebnami, letní zahradou s dětským hřištěm a 3 cvičebními sály. Některé prostory jsou klimatizovány, budovu pokrývá síť wifi. Samozřejmostí je moderní ozvučení, osvětlení a další audiovizuální technika. Součástí Akordu je také restaurace s terasou a hotel. V jeden okamžik může Akord pojmout až 1 000 návštěvníků.

Rok 2013 je pro Akord přelomový. Mění totiž svou tvář a stává se z něj moderní, komfortní, elegantní společenské a kongresové centrum. Rozsáhlou rekonstrukci za 120 mil. Kč financovalo statutární město Ostrava, jemuž opět patří velký dík.


Added: 19.04.2014,