Kniha

Základy inteligence

Kozaňák Jozef


CAD PRESS, 2010, vazba pevná

9.00 EUR

Koupit

Základy inteligence

Anotace


Kniha Josefa Kozaňáka ZÁKLADY INTELIGENCE představuje dobrý pokus autora o zobrazení geneze všeobecného lidského myšlení v diferencovaných a sjednocujících proudech v závislosti na předchozích zdrojích, vývojových procesech a stádiích procesu a dominantních problémech. Práce je originálně podnětná a souhrnně objasňuje cesty a peripetie myšlení od počátku až do současnosti, i když na jednotlivé úseky může čtenář mít různé názory, je pojetí autora zajímavé a podnětné. V práci jsou zahrnuty také odpovídajícím způsobem i velké teoretické systémy vzniku a fungování vesmíru jako např. pojetí Stephena Hawkinga a význam odhalování základních vědeckých pravd pro civilizaci nyní i v budoucnosti V publikaci jsou též podle mého názoru některé momenty zbytečně subjektivně rozvedené. Některá období a některé myšlenkové systémy jsou na druhé straně narýsovány možná až příliš stručně encyklopedicky, ale hlavní důraz je položen na vývoj v posledním století a jeho civilizační myšlenkové proudy a jejich vztahy. Přehlednost práce je vysloveně charakteristická jak pro zpracování, tak i pro celostní studium myšlenkového vývoje civilizace čtenáře a skýtá podněty v nestandardních a nezaujatých přístupech autora pro další domýšlení a hlubší zamyšlení, který současně odhaluje jejich vznik a zkostnatění, jako i komplikované dopady na společenské vědomi. Základem je dovedné zanalyzování nesmírného množství vědeckých faktů a literatury, které se stále ve větším rozsahu projevují v životě společnosti a civilizace. Pozitivně se kniha taká zajímá o hlavní rozměry života lidí a jejich hlavní rysy a jejich tendence, jako demokracie, etiky, náboženství, manželství, sexualita. Za významné pro budoucnosti lze považovat naznačení souvislostí i rozdílů mezi „západním“ myšlením a Islámem. Poněkud mi zde chybí analýza asijského myšlenkového světa, který pravděpodobně v budoucnosti přinese některé nové momenty. Za velmi pozitivní lze považovat akcent na humanismus proti imanentní tendenci násilí bývalých prioritních velkých mocenských celků. Nejen pro vědomí v rozsahu celospolečenském kniha přináší svěží pohledy, ale pro vědomí jedince. Dotýká se problémů, které mají občas všichni lidé, jako význam lidského vědomí při léčení nemocí, místo komputerů, vzdělání atd. Myslím si, že vydání knihy v českém jazyce s návazností na projekt PRING může být přínosné a velmi užitečné pro čtenářskou a studijní obec.


Doc. PhDr. Rudolf REINER, CSc.

Added: 21.12.2020, martin