Kniha

Moderní programování v C++

Andrei Alexandrescu


Computer Press, prosinec 2004, (brožovaná vazba, formát knihy: 167 mm x 225 mm, 344 stran černobílých)

397.00 CZK

Koupit

Moderní programování v C++

Anotace


Mezi návrhem programu a jeho kódem v daném jazyce zeje i přes různý stupeň podpory návrhových metodik (např. objektovou orientaci) obvykle hluboká propast. Protože kód se musí starat o nejposlednější implementační detaily a množství podružných úkolů, cíl návrhu se tak zpravidla ztratí v houštině kudrlinek.

Kniha Andreie Alexandresca (v originále Modern C++ Design) v tomto směru otevírá programátorům v C++ nové obzory. Nevídaná nápaditost a programátorská virtuozita autora dala vzniknout revolučnímu přístupu k návrhu programů, který společným využitím návrhových vzorů, generického programování a jazyka C++ umožňuje programátorům dosáhnout čitelnějšího, snadno upravovatelného a vysoce znovupoužitelného kódu.

Autor v knize, jež se stala milníkem návrhu aplikací v C++, zavádí princip tzv. generických komponent – hromadně použitelných návrhových šablon jako nástroje pro programování kompilátoru – a to nástroje, který je výpočetně úplný! Generické komponenty umožňují hladší přechod od návrhu k aplikačnímu kódu a takto vytvořený kód lépe vystihuje původní záměr a usnadňuje jeho použití v jiných situacích, nebo» vyžaduje minimální změny. Konkrétně k tomu slouží:


• Návrh tříd založený na zásadách (policies) pro vyšší flexibilitu

• Částečná specializace šablon

• Seznamy typů (typelists) – mocné struktury pro manipulaci s typy

• Alokátor paměti pro malé objekty

• Zobecněné funktory usnadňující meziobjektovou komunikaci

• Návrhové vzory Příkaz, Singleton, Návštěvník, Abstraktní továrna a další

• Multimetody pro výběr volání objektů dle dynamického typu objektu


Kniha je vhodná pro pokročilejší programátory. Ocení ji zejména tvůrci knihoven, ale i všichni programátoři z praxe, kteří stojí o efektivnější a přehlednější kód. Poznají, čím jazyk C++ ve skutečnosti je – zdaleka nejen „C s třídami“.
Napsali o knize:
„Dá se ještě říci o C++ něco, co nebylo řečeno? Ukazuje se, že mnoho.“
John Vlissides, IBM TJ Watson Research Center

„Tahle kniha nejspíš zcela změní váš pohled na používání šablon v C++.“
Ing. Miroslav Virius, CSc., FJFI ČVUT, autor řady knih o programování
Na http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-70431-5 jsou k dispozici implementace generických komponent představených v knize a knihovna Loki, jejíž specifická funkčnost je v knize popsána a kterou lze použít prakticky pro jakýkoli projekt v C++.

Added: 2008, martin