Kniha

Francouzská gramatika

Renate Geissler, Aleth Sanchez


Computer Press, 2007, (144 stran dvoubarevných)

227.00 CZK

Koupit

Francouzská gramatika

Anotace


Přehledně, jednoduše a stručně se dozvíte o všem důležitém, co je třeba z francouzské gramatiky znát.


S touto knihou proberete v několika kapitolách základní jevy francouzské gramatiky:

člen
podstatná a přídavná jména
příslovce
slovesa
zájmena
spojky
předložky atd.
Přehledně, jednoduše a stručně se dozvíte o všem důležitém, co je třeba z francouzské gramatiky znát. Každý jev je vysvětlen v tabulce, kterou doplňuje řada příkladů. Poté co si vše osvojíte, můžete si své znalosti vyzkoušet ve cvičeních, která každou kapitolku uzavírají. Na konci knihy naleznete přehled časování nejčastěji používaných francouzských nepravidelných sloves, klíč ke cvičením a abecední seznam probraných gramatických jevů pro snazší vyhledávání potřebných informací.

Added: 2008, martin