Kniha

Kateřina Zaháňská

Helena Sobková


Paseka, 2007, (368 stran černobílých)

329.00 CZK

Koupit

Kateřina Zaháňská

Anotace


Do jaké míry se kryje romantický portrét vznešené a poněkud záhadné „paní kněžny“, jak jej do našeho povědomí uvedla Božena Němcová ve své Babičce, se skutečností? Vévodkyně Zaháňská byla nesporně pozoruhodnou osobností. Půvabem a duchaplností po léta okouzlovala nejvyšší evropské společenské kruhy. Vedla intenzivní soukromý život poznamenaný řadou milostných vztahů k významným mužům. Avšak přes obrovské jmění a ostatní přednosti žila svá poslední léta s pocitem bezútěšné osamělosti a její neklidné a stále hledající srdce nenašlo místo k pokojnému spočinutí.

Added: 2008, martin