Kniha

Angličtina pro obchodní praxi

Gabriela Nosková


Computer Press, 2007, (152 stran dvoubarevných, Přiložen CD-ROM)

289.00 CZK

Koupit

Angličtina pro obchodní praxi

Anotace


Publikace je určena všem zájemcům s pokročilou úrovní angličtiny, kteří ve své profesi přichází do kontaktu s obchodní administrativou a potřebují se orientovat v její terminologii: manažerům, administrativním pracovníkům, studentům jazykových škol atd. Důraz je kladen na aktivní užívání jazyka a schopnost dorozumět se v běžných obchodních situacích.

Učebnice obsahuje 12 tematických kapitol, přičemž každá je věnována jedné obchodní činnosti, od představení po jednání a prezentaci. Jednotlivé lekce nejsou na sebe vázány a proto mohou být probrány nezávisle.

Každá tématická lekce obsahuje:

* obsáhlou slovní zásobu s českými ekvivalenty
* frázové průvodce
* cvičení k upevnění slovní zásoby
* praktická (modelová) cvičení
* závěrečné opakování

Na přiloženém CD jsou nahrávky poslechových cvičení, zaměřených na porozumění mluvenému projevu v angličtině. Součásti knihy je klíč, nacházející se v závěru.

Učebnice předpokládá znalost základní anglické mluvnice a slovní zásoby.

Added: 2008, martin