Kniha

Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě

Miroslav Novák, Miloš Brunclík (eds.)


Dokořán s. r. o., 2008, (400 stran černobílých)

350.00 CZK

Koupit

Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě

Anotace


Jaká je role českého prezidenta při vládních krizích a ve sporech o zahraniční politiku? Nebylo by vhodnější zavést v České republice přímou volbu prezidenta? Jaké jsou vůbec způsoby volby prezidenta ve světě? Jaká je bilance francouzské "kohabitace" mezi prezidentem jedné politické orientace a vládou opačné politické tendence? V čem se liší formální i faktické postavení prezidenta v poloprezidentských systémech od prezidenta v systémech parlamentních? Osvědčila se přímá volba předsedy vlády v Izraeli? Jak se měnil poloprezidentský režim v parlamentní v Portugalsku? Jak se mění role prezidenta v Polsku a v Ukrajině? To jsou některé z otázek, kterými se zabývá tato práce českých politologů pod vedením Miroslava Nováka a Miloše Brunclíka.

Added: 2008, martin