Nefiguratívna záležitosť? Ako a prečo vznikla?novinka

Boli sme zvedaví, čo viac nám môže Martin povedať o tejto netradičnej skladbe (Marty Mate - Nefiguratívna záležitosť).
Prečítajte si jeho odpovede:

Prečo si si zvolil umelecké meno Marty Mate?

Je to spomienka na rok 2001, keď som dlhšiu dobu žil a pracoval v Londýne. Rodení Angličania mi zvykli hovoriť:
"Yo ´ what ´ s up, Marty, how are you, mate?".

Ako vznikol nápad vytvoriť skladbu Nefiguratívna záležitosť?

Hlavnou inšpiráciou bol program GEN.sk vysielaný na RTVS v roku 2017. Bol vytvorený pri príležitosti životného jubilea slovenského akademického maliara Záboja Bohuslava Kuľhavého. V tomto programe ma nesmierne zaujali vyjadrenia pána Záboja, kde opisoval svoju výtvarnú činnosť.

Čo presne v tých vyjadreniach ťa tak zaujalo?

Samotné vyjadrovanie pána Záboja - je rétoricky jedinečné, úchvatné a v súčasnosti veľmi zriedkavé. Mám na mysli to, že v dnešnej uponáhľanej dobe sa ľudia väčšinou vyjadrujú stručne, zužuje sa ich slovná zásoba a medziľudská komunikácia často stráca svoju hĺbku - je akási povrchná, chýba v nej empatia a emócia. No a keď som zrazu, úplne náhodou začal pozerať tento program, tá rétorická kvetnatosť vyjadrení pána akademického maliara ma skutočne veľmi zaujala. Nielen svojou formou, ale aj obsahom: vo vyjadreniach pána Záboja sa odráža hlboké umelecké cítenie a dlhoročné profesionálne, ale aj životné skúsenosti. Odvtedy som sa pohrával s myšlienkou, spojiť jeho vyjadrenia s vhodným hudobným podkladom, ktorý by emocionálne ešte viac podfarbil tieto vyjadrenia.

Myslíš si, že takáto skladba má potenciál zaujať dnešného poslucháča?

Mojou ambíciou vôbec nebolo vytvoriť komerčný hit. Táto skladba by mala vniesť do uší poslucháča príjemnú emóciu - možnosť spomaliť, oddýchnuť si a zamyslieť sa nad obsahom slov, použitých v skladbe. Mladým poslucháčom (ktorým je tento hudobný žáner blízky) táto pieseň možno pootvorí akési pomyselné dvere do novej dimenzie umenia, ktorú doteraz prehliadali. Pre mňa osobne bude potešením, ak si táto skladba postupne nájde svojich poslucháčov a obohatí ich o nové poznatky: že existuje zaujímavá forma verbálneho vyjadrovania, že existuje výtvarné umenie, atď. Možno si pozrú celý dokument a každý si z neho vyberie to, čo ho zaujme. Tu je link na spomínaný dokument: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14089/118522

Mám to chápať tak, že tu ide predovšetkým o propagáciu tohto dokumentu?

Vôbec nie. Ten dokument bol iba impulzom, ktorý ma inšpiroval. Mne osobne priniesol veľa zaujímavého svojím obsahom. Emociónálne na mňa preniesol akúsi čistú človečinu a úprimnosť, tak zriedkavú v dnešnej dobe. Zároveň som si uvedomil, ako majú výtvarné umenie a hudba k sebe blízko. Akordy a melódie majú svoje farby, hudobné skladby sprostredkúvavajú určité emócie, tak, ako pekné výtvarné dielo. Prišlo mi to ako úplne prirodzené prepojiť tieto dva svety a takouto, možno netradičnou formou, podporiť propagáciu výtvarného umenia v širšom slova zmysle. Video k tejto skladbe by divákov malo ešte viac vtiahnuť do sveta výtvarného umenia a priniesť tú pozitívnu emóciu prostredníctvom vizuálnych vnemov.Added: 08.03.2021, twindalad

Related photos