Videoklip k skladbe Petra Lipu ''Človek'' sa stal najlepším študentským animovaným filmom za ostatných 12 rokovnovinka

Slovenská študentská animovaná tvorba žne mimoriadne úspechy doma aj v zahraničí. V novej generácii umelcov sa nachádzajú talenty, ktoré už dokázali zabodovať aj na medzinárodnom poli. Jednou z nich je Andrea Pátková, absolventka Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby, ktorá sa vďaka svojmu talentu dostala na vynikajúcu školu vizuálnej komunikácie a umenia – Gobelins v Paríži, toho času úspešne ukončila bakalárske štúdium a pokračuje na magisterskom. Pred prázdninami sa vrátila na Slovensko a spolu s kolegami, takisto absolventmi SŠUPAT Adamom Čurkom a Viktóriou Voržáčkovou si slávnostne prevzala ďalšie ocenenie jej výnimočnej práce. Animovaný film Zadig, ktorý je videoklipom k piesni Človek Petra Lipu, získal cenu Best of ANIMOFEST 2012 – 2024.
„Bola to už moja druhá spolupráca s Petrom Lipom, pred tým som mu robila klip k piesni Problémy s problémami. Nechal mi úplne voľnú ruku a s výsledkom bol spokojný. Veľmi sa teším z toho, že klip aj po rokoch stále oslovuje nielen laickú, ale aj odbornú verejnosť. Myslím, že aj vďaka nemu som sa dostala na najprestížnejšiu školu animácie v Európe,“ vraví mladá animátorka Andrea Pátková.

Animovaný film Zadig je výnimočný nielen svojim prevedením, ale aj námetom, ktorý si mladí ľudia vybrali na spracovanie. Hlavná postava – človek Zadig – je alkoholik, ktorý omylom zabije svoju ženu.

„Meno Zadig odkazuje na dielo Voltaira a pracuje s témou osudu jednotlivca a toho, do akej mieri ho vôbec môže ovplyvniť,“ vysvetľuje Andrea Pátková.

Dielo získalo už viacero ocenení v rátane Ceny Igric, no Best of ANIMOFEST je predsa len pre mladých ľudí výnimočné cenenie. Andrea Pátková cenu získala za réžiu, výtvarné návrhy a pôsobivú dynamickú animáciu. S filmom jej pomáhali Adam Čurko, ktorý mal na starosti 3D animáciu, a Viktória Voržáčková, ktorá sa zamerala na 2D a kolorovanie.

„Som prekvapený, nikdy mi nenapadlo, že by náš film mohol vyhrať toľko cien! Už máme aj Igric a teraz ho označili za najlepší film, aký vznikol na študentskej pôde v ostatých 12 rokoch. Teším sa z toho,“ dodáva Adam Čurko, ktorý dnes študuje herný dizajn na bratislavskej VŠMU.„Veľmi si takéto uznania cením a som potešená, že aj po 3 rokoch si to stále veľa odborníkov všíma, stále je to v kurze,“ konštatuje Viktória Vorzáčková.

„Veľmi som si priala, aby sme získali aj Best of ANIMOFEST. Zdalo sa mi, že by to bolo pekné uzavretie štúdia na Súkromnej škole umeleckého priemyslu animovanej tvorby. A podarilo sa,“ uzatvára Andrea Pátková.

Odborná medzinárodná porota pod vedením vynikajúceho animátora a režiséra Karola Holubčíka a riaditeľky festivalu Viery Zavarčíkovej na filme ocenila najmä jeho výnimočnú kreativitu. ANIMOFEST totiž mladých ľudí upozorňuje na široký dosah animovaného filmu a animácie ako takej. Tá sa uplatňuje v oblasti filmového, reklamného a dizajnérskeho priemyslu, vo filmových, grafických, reklamných štúdiách, v mediálnych agentúrach, v oblasti vzdelávania, výstavníctve, architektúre a všade tam, kde je potrebná znalosť animátorských a grafických postupov a aplikácií.


Added: 01.07.2024, martin

Related photos