Buď správcem tohoto profilu

Band

EmmaYear: 2008Emma
To bylo tak. Někdy v roce 2008 jsme se sešli a od té doby funguje EMMA band.
Od těch dob prošlo kapelou mnohopár muzikantů a monumentálně hrajem ve složení, kterýžto
nám vyhovuje. V tělese nás hraje stabilně šest + hosté.
2014-04-11, martin