Skladba

OriginalReport broken videoDNA:
stáva sa, že robíš celý život niečo po svojom
kvalita a garancia je tvojím postojom
neneháš sa ťahať prúdom, plaveš aj proti
aj keď u niekoho si idiotom, ktorý krv potí

to ti povím sám, není klam, to ti odprisahám
touto cestou snažím sa ísť, aj keď na dno sahám
robiť kvalitu a ne kvantitu, na to vsádzam
šaty šijem svojou niťou, na kvalitu pozor dávam

moje logo vidíš iba tam kde som ho prišil
makám stále aby som produktivitu zvýšil
aj keď je to ťažké v tomto svete, to tak býva
vo svete kde je originál napodobnenina

na originál treba odvahu, tá často chýba
preto pod obalom lesklým je často pičovina
umelina sa skrýva pod tým čo sa ukazuje
kým sa všetko nerozpadá a značka sa odlepuje, bang!

Ref:
originál chuť nedá sa napodobniť
originál nedá sa zameniť
originál ťažko ho vytvoriť
originál s neoriginálom navždy súperiť
originál hodnotu mu nemôžeš nezhodnotiť
originál nedokážeš ničím lacno nahradiť, originál

Šegy100:
celý život predieram sa, dookola obzerám sa
za toho boha nevyznám sa, nikto kurva neprizná sa
z priznania by nevydral sa, vo vlastnej koži neudržal sa
v zrkadle by nepoznal sa, v zrkadle by nespoznal sa

dneska už nevím, čo mám komu veriť
či je toto originál, riť alebo previt
či háji si svoje meno, zvučné meno nevím
abo skrýva sa za druhého, mocného

chváli sa cudzím perím, ešte aj sám tomu verí
no jediné čomu má veriť, čo je originál, nezameníš
že originál, nepremeníš cenou ho nepodceníš
hovno z hovna chceš, tak tu kurva prestíž není

originalitu chránim si, len tak nedám si ju
sám som jej vlastníkom, len tak nepredám ti ju
má svoje rozmery, no a má svoju silu
svoj podpis, svoj rukopis, na originál nemá chybu

Ref:

Bacil:
v dnešnej dobe máš problém rozoznať originál a fake
obzvlášť potom čo je neprávosťou zasypaný svet
falošné handry, elektronika, ľudia, falošný rap
pravda vyjde najavo, aj keď nie možno práve hneď

rokmi ukáže sa čo je smetie a čo prvá akosť
prvá trieda je nesmrteľná, tak jak pólo od lacost
si nič z toho nerob je normálne, že chytá ťa zlosť
keď zistíš, že kúpil si a podporil faloš, neprávosť

presne tak, no tu máš právo
reklamáciou dať nespokojnosť jasne najavo
a vyjadriť tak svoj názor čo? budúce dáš pozor
hej! tam kde raz ťa ojebali nenakúpiš dvakrát, teda ak nie si blázon

kvalita predsa niečo stojí ale ver, že zato stojí
zostane tu navždy preto, lebo pravdy sa nebojí
prichádzajú, odchádzajú, tí nepraví zostávajú
starí, mená, ktoré niečo znamenajú, to je koniec story

Ref:

originál, originál, originál, originál


Added: , Marek