Skladba

InzerátTVInzerát, já ve své pýše
podám si inzerát!
Mám gramec i doktorát,
jsem znalec hmyzí říše..!

Inzerát, já ve své pýše
podám si inzerát!
Kdo z vás mě trochu rád
ať slíbí - že odepíše..!
-
Jsem Síťka, entomolog, miluji, ó, operu
amatérsky vařím, čínu, starý mládenec
Slibuji, při svatém Puccinu - Ať nežeru,
nepřipravím Vás, slečno, o květ ani o věnec!

Entomolog Síťka, ó, já jen slabá žena
kdo by slibům špendlí nepodleh!
Lok číše chloroformu, já sliby přišpendlena
nocí se ráno plíží, už je na doslech!

Inzerát, já ve své pýše
podám si inzerát!
Mám gramec i doktorát,
jsem znalec hmyzí říše..!

Inzerát, já ve své pýše
podám si inzerát!
Kdo z vás mě trochu rád
ať slíbí - že odepíše..!
-
Vidím ve Vás Toscu, zámotek i vílu
slibuji, že se neodvážím za okraj
Ukážu Vám sbírku svých laplých motýlů
zazpívá nám k tomu Madame Butterfly!

Na závěr overtůra - Nespi, Síťko, zpívej!
Máš od Giaccoma vypůjčený byt!
Naposledy ze mne svoje sliby slíbej
a budem si, Síťko, budeme si kvit!


Added: , Alo Trio Band