Skladba

Chci královnou se státReport broken videoKleopatra:
Ó, božská Isis já tě chválím
Tvá Kleopatra ptá se, má-li žít
Věčně věků v ústraní
I když vládci nezvaní
Jak supi kolem trůnu krouží
Jak mohu čelit já těm choutkám
Vždyť v té hře o moc jsem jak
Loutka jen
Umlčená exilem
Vězím míle za Nilem
Jen ty víš po čem dávno toužím

Chci královnou se stát
A zem svou k slunci vést
Ty Isis jedenkrát
Snad spolu s trůnem dáš mi záři hvězd
Chci Egypt pozvednout
A vyrvat z Římských pout
Své zemi úrodné
Snad jednou svobodné chci vrátit
Majestát
A královnou se stát

Vlast za otcovy hříchy pyká
A kdo má roli následníka hrát
To mi vrásky nedělá
Jsem už téměř dospělá
A tak můj vnitřní hlas mi říká

Chci královnou se stát
A zem svou k slunci vést
Ty Isis jedenkrát
Snad spolu s trůnem dáš mi záři hvězd
A hold mi vzdá i Řím
Já vstoupím před senát
Snad bozi všemocní
Moji moc tak umocní
Chci královnou se stát
Chci královnou se stát


Added: , lenkam