Skladba

Smlouva s ŘímemReport broken videoKleopatra:
Služebník oddaný
nebo spíš poddaný
Copak si žádá tvůj pán

Marcus Antonius:
Musím tě opravit
V Římě, kde volí lid
Nevládne Oktavián

Kleopatra:
Padni na kolena
Já nejsem volená
Cti královský majestát

Kleopatra + Marcus Antonius:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Hleď na to území
Stanou se pouze mým
Majetkem svrchovaným

Marcus Antonius:
Půdu já rád ti dám
Též se ti omlouvám
Za sňatek, který chtěl Řím

Kleopatra:
Nemáš snad vůli svou
Lidem, co blízkou jsou
Vyhovíš ve všem a rád.

Kleopatra + Marcus Antonius:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Učinil jsi z královny Egypta svou
děvku

Marcus Antonius:
Musel jsem si vzít Oktávii abych
Utužil triumvirát

Kleopatra + Marcus Antonius:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou

Kleopatra:
Jen svatbu s královnou
Odčiníš hanbu mou
Jen ať to ví celý Řím

Marcus Antonius:
Sám si tě vezmu rád
Slibuji nastokrát
Miluji Tě - teď to vím

Kleopatra:
Náš sňatek z rozumu
Utvrdí korunu
Jíž nosí Caesarián

Kleopatra + Marcus Antonius:
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou
Smlouvu ať Řím píše výhodnou
Zde s egyptskou královnou


Added: , lenkam