Skladba

Mám čierny deň



Report broken video



Mám čierny deň, mám dnes skrátka čierny deň
Mám čierny deň, zlou nohou som vykročil
Zlou nohou do blata ciest, všade číha čudný pes
Mám čierny deň
Mám dnes skrátka čierny deň

Mám čierny deň, prehrávam na body viem
Mám čierny deň, prepáč asi neprídem
čierny deň a biely sneh, zlých karát plný balíček
Mám čierny deň
taký čierny ako noc

Kam vkročím tam zaplatím, kam vkročím som zakliaty
mám skrátka cvaknúť cech, hlúpy pozdrav od mačiek
Mám čierny deň, ako sadza čierny deň

Kam vkročím tam zaplatím, kam vkročím som zakliaty
mám skrátka cvaknúť cech, hlúpy pozdrav od mačiek


Added: , rajo101