Skladba

DenisaReport broken videoDeni – tu na dlani mám vzducholoď
Na zázračný výlet ňou poď
Na svet sa dívajme zhora – tam je škola – tam les

Deni – už nad mestom vznáša sa loď
my dvaja v diaľke sme bod
Jeden bozk tú cestu stojí – len sa neboj – len poď

Stúpame z dlane – zázrak sa stane
len vietor môže k nám
návod na lietanie – viem že všade tam je – kde ťa mám

Kde ťa má – á – a – á – á – á – a – á – ám

Deni – tu na dlani mám vzducholoď . . .
Deni – nad mestom vznáša sa loď . . .
Stúpame z dlane – zázrak sa stane . . .

Stúpame z dlane – zázrak sa stane . . .

Kde ťa má – á – a – á – á – á – a – á – ám


Added: , rajo101