Skladba

Štědrý večerReport broken videoPozdě psi na dvoře zbystřili sluch,
Hvězdy se zjevily bez varování,
Zlatými očima dívá se Bůh
Pojď ke mně, chci mít dlaň ve tvojí dlani

Vidí nás nejsme ti prorokovaní,
kterým je určená milost a vzkaz
Neptám se: Věříš v něj?
Mám jenom přání, aby on uvěřil, uvěřil v nás.

Dřevěné zvony teď rozhoupal vzduch,
ve vlnách šíří se očekávaní.
Pro uši ticho a pro srdce vzruch.
Jabloně putují úbočím strání,

Nahé a černé se na kopcích klaní.
Dozrála jablka, dozrají zas.
Nevědí, nevíme, dokonce ani
jestli on uvěří ovoci v nás.
(Ovoci v nás)

Na nebe vrací se široký pruh,
mraků a na psy jde obvyklé spaní.
Z výšky jsme drobnější než-li pár much,
a přesto doufám že pozorovaní.

V lásce a při práci, na cestách plání,
v básních a všude kde plyne náš čas.
Potají myslíme na požehnání,
na to, či on zda může uvěřit v nás.

La la la

Večer je štědrý má, překrásná paní,
přesto že do tváři zaštípal mráz .
Zahřál mě okamžik šťastného zdání.
Viděl tě? Viděl mně? Uvěřil v nás.

La la la


Added: , Marek