Skladba

A jaReport broken videoMladá baba kráčala sama a hľadala
sa, začala sa strácať, až naraz tam
zbadala stáť čáva - chalana jak čakal na
vlak a tak nasadla a našla kamaráta.
Nahahaha

Sám, sama, chalan aj baba. Dvaja, pán
a panna. Há hahahaha

Jak sa máš? Ja sa mám fajn. Vďaka,
paráda, zavládla vrava, halabala
bláblá. Sranda, jak zľahka sa dá začať, mať
rád, a tak začala mať ráda, ta pravá
láska zakladala vzťah, a ak mal trvať,
tak trvala a dbala na zásadách,
ak mala strach

Čaja taká krásna, sťa naša drahá vlasť,
začala sa zabávať, naháňala čas.
Až tam zaspala a naraz dráma,
jak vstávala, vracala, vraj sa raz - dva,
ťarchavá mala stať mama, stala sa
dvakrát. Prvá, malá, zdravá, hrdá,
Šťastná, nastala rada na chalana,
čakala chlapca, mala mať mňa krpca,
plakávala skrz mňa, mávala sa za blbca.
Chlap zas makal sťa drak a dajak zarábal,
správal sa jak hlava, dal aj facana
aj zanadával, avšak zavčas rána vstával,
práca, základ, staval barák a zakázal
sa flákať nám

vďaka Vám, zaplať Pán, aj tak zdrhám
Vám a mrháš čas, ak čakáváš na mňa.
Ja sa tam vrhám sám, za dňa sa trmácám,
padám, krvácám, trhám a na návrat chráň
ma Pán sa vzdať, ja nasadám na náš vlak
a strácám sa Vám, zamávaj, prchám tam,
kam má chlap zájsť, ak hľadá zázrak
a vraj dá sa nájsť.

Raz sa vráť.
Pa pa pa pa pa pa...


Added: , martin