Band

Blue Zodiac

Year: 2018Blue Zodiac
Zdroj: Unavená agentura


Buď správcem tohoto profilu


BlueZodiac hudba by sa dala zaradiť k popu s prvkami blues, no nájdete aj iné vplyvy ako soul alebo pop.

Added: 29.11.2021, martin