Skladba

DievčatáReport broken videoDievčatá, hlavy sa nám krútia z vás
Dievčatá, máte v sebe krehkosť váz
z kaluže a do blata
za nos vedú nás
Dievčatá

Dievčatá, ani neviem čí som dnes
Dievčatá, pre vás strácam hlavu späť
z kaluže a do blata
za nos vedú nás
Dievčatá

Dievčatá, máte tajné chodníčky (tajné chodníčky)
Dievčatá, pred vami sme maličký (áno, maličký)
z kaluže a do blata
za nos vedú nás

Dievčatá, pre vás dnes hlavu strácam
óó dievčatá – 4x

Dievčatá…


Added: , Marek