singer

Vojtěch Dyk

Birth: 23.07.1985, Praha, Czech RepublicVojtěch Dyk
Zdroj: Universal Music


Buď správcem tohoto profilu


Vyrůstal v pražských Holešovicích, kde navštěvoval základní jazykovou školu a lidovou školu umění. Od sedmi let zpíval ve sboru a současně studoval hru na housle, později i klavír. Hraní na hudební nástroj ho však nenaplňovalo. Odmítal cvičit, ze strun ho bolely prsty a nekonečné opakování klavírních etud se mu posléze taktéž znelíbilo. Když mu onemocněla učitelka, hraní zanechal nadobro. Intenzivně se věnoval pouze zpěvu a ten mu posléze předurčil jeho budoucí uměleckou kariéru. V pozdějším věku, zejména v období profesního růstu, svého rozhodnutí zanechat hry na hudební nástroj bohužel velmi litoval. Přiznal i své pochopení nad zklamáním svého otce, který na hudební vzdělání svého syna patřičně naléhal. Podobně tomu bylo se čtením knih a literaturou obecně, neboť vztah k literatuře je s ohledem na otcovo povolání pochopitelný. Cestu ke čtení si našel až ve chvíli, kdy tlak ze strany obou rodičů pozvolna přešel.

Added: 25.10.2013, Marek